SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE D Koolektiv d.o.o. (PRODAJA PODJETJEM – B2B)
D Koolektiv d.o.o.
Sedež: Puhtejeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2062208000
Davčna številka: SI81387644 (smo davčni zavezanci)
SRG številka: 2021/11071 (Okrožno sodišče v Ljubljani)

 1. Dogovori o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.
 2. Pisno naročilo je obvezujoče za kupca.
 3. Vse navedene cene ne vključujejo DDV.
 4. Splošni plačilni rok za kupca oz. naročnika je 8 dni od dneva dobave izdelkov, razen če med podjetjem D Koolektiv d.o.o. in kupcem oz. naročnikom ni drugače, pisno dogovorjeno.
 5. Vsi izdelki so izključna last podjetja D Koolektiv d.o.o., dokler kupec oz. naročnik ne plača celotnega računa.
 6. Podjetje D Koolektiv d.o.o. si pridržuje pravico da ne sprejme naročila če kupec oz. naročnik ni poravnal vseh svojih predhodnih obveznosti.
 7. Če kupec oz. naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti in je v zamudi s plačilom, je podjetje D koolektiv d.o.o. upravičeno, da naslednje dobave izvede le na podlagi predplačila. Vsak poslan opomin zaračunavamo po 5,00 € z DDV .
 8. Naročnik oz. kupec lahko brezplačno prevzame blago sam na našem naslovu.
 9. Dobavni roki za izdelke iz zastopniških programov so stvar medsebojnega dogovora med naročnikom in podjetjem D Koolektiv d.o.o. in trenutnih zalog samih izdelkov. Splošni dobavni rok za izdelke iz zastopniških programov je 1 teden in dodatni teden za dodelavo. V primeru višje sile in izrednih razmer, ki niso nastale po krivdi podjetja D Koolektiv d.o.o. ali v primerih, ko podjetju D Koolektiv d.o.o. niso blaga dobavili dobavitelji in to lahko dokaže, bo dobavni rok temu primerno podaljšan. V primeru da je dobavni rok daljši od dveh mesecev, kupec oz. naročnik lahko stornira naročilo. Kupec oz. naročnik je upravičen do odškodnine le če je napaka na strani podjetja D Koolektiv d.o.o.. S strani podjetja D Koolektiv d.o.o. smo dolžni kupca oz. naročnika obvestiti o podaljšanih dobavnih rokih. Če blaga podjetje D Koolektiv d.o.o. ne more dobaviti, je kupcu oz. naročniku v primeru predplačila dolžno vrniti denar. Podjetje D Koolektiv d.o.o. točen dobavni rok kupcu oz. naročniku posreduje ob potrditvi naročila, pri dodelavi pa po postavitvi designa.
 10. Dobavni roki za izdelke iz lastne proizvodnje so stvar medsebojnega dogovora med naročnikom in podjetjem D Koolektiv d.o.o.. V primeru višje sile in izrednih razmer, ki niso nastale po krivdi podjetja D Koolektiv d.o.o. ali v primerih, ko podjetju D Koolektiv d.o.o. dobavitelji oz. proizvajalci niso dobavili repromateriala, in to lahko dokaže, bo dobavni rok temu primerno podaljšan. V primeru da je dobavni rok daljši od dveh mesecev, kupec oz. naročnik lahko stornira naročilo. Kupec oz. naročnik je upravičen do odškodnine le če je napaka na strani podjetja D Koolektiv d.o.o.. Podjetje D Koolektiv d.o.o. je dolžno kupca oz. naročnika takoj obvestiti o podaljšanih dobavnih rokih. Če podjetje D Koolektiv d.o.o. blaga ne more dobaviti, je kupcu oz. naročniku  v primeru predplačila dolžno takoj vrniti denar. Podjetje D Koolektiv d.o.o. točen dobavni rok kupcu oz. naročniku posreduje ob potrditvi naročila, pri dodelavi pa po postavitvi designa.
 11. V primeru, da posebej ni navedeno, cene ne vsebujejo stroškov dodelave (dotiska, dodatnega vezenja, (raz)pakiranja, graviranja ipd.). Ceno teh storitev se določi naknadno, na podlagi specifikacije s strani kupca oz. naročnika.
 12. Ponudba izdelkov iz zastopniških programov upošteva industrijsko odstopanje količine za +/-5%. V primeru, da kupec oz. naročnik želi natančno količino, se cene v ponudbi zvišajo za 5%. Kupce oz. naročnike prosimo, da ob naročilu blaga zahtevo po točni količini posebej navedejo.
 13. Majhne napake ki se običajno pojavljajo v prodaji izdelkov iz zastopniških programov, kot so variacije v kvaliteti, barvi, obliki, teži, designu in so tehnično neizogibne niso razlog za reklamacijo.
 14. Zaloge izdelkov iz zastopniških programov se hitro spreminjajo, zato je pred naročilom potrebno preveriti zalogo, ki je omejena. Možnost izvedbe naročila podjetje D Koolektiv d.o.o. sporoči kupcu oz. naročniku ob prejemu naročila s strani le tega. V primeru, da so zaloge pošle, se bo podjetje D Koolektiv d.o.o. potrudilo, da za kupca oz. naročnika poišče čim ustreznejši substitut.
 15. Izdelki so pakirani v enostavne embalaže. Na zahtevo kupca oz. naročnika lahko podjetje D Koolektiv d.o.o. ponudi ali  razvije tudi posebno darilno embalažo, ki se ovrednoti posebej.
 16. Podjetje D Koolektiv d.o.o. omogoča kupcem oz. naročnikom tudi zavijanje daril oz. pakiranje na podlagi zahtev kupcev oz. naročnikov, ki se ovrednoti posebej.
 17. Na promocijske in ostale izdelke iz zastopniških programov ni garancije. Kupec oz. naročnik in podjetje D Koolektiv d.o.o. bosta poiskala ustrezne oblike reševanje reklamacij od primera do primera z namenom skupnega in dolgoročnega sodelovanja.
 18. Izdelki iz zastopniških programov, vključno s tehničnim blagom, so namenjeni prodaji pravnim osebam (podjetjem, organizacijam in institucijam) in v promocijske namene, zato ne vsebujejo navodil v slovenskem jeziku, deklaracij in so brez garancije.
 19. Rok za reklamacijo izdelkov iz zastopniških programov je največ 8 dni od izdobave blaga. V primeru reklamacij blaga podjetje D Koolektiv d.o.o. ne zagotavlja, da bo na razpolago isti artikel, saj lahko v vmesnem času zaloga artikla poide. Podjetje D Koolektiv d.o.o. in kupec oz. naročnik  se bosta trudila, da najdeta nadomestni artikel.
 20. V primeru, da je kupec oz. naročnik sam izvajal dodelavo izdelkov ( dotisk, potisk, vezenje, itd… ) , reklamacija na izdelke ni možna, saj obstaja možnost, da so se izdelki poškodovali v procesu dodelave.
 21. Podjetje D Koolektiv d.o.o. ne prevzema krivde za ne-izdobavo izdelkov, ki so posledica višje sile (potop ladje, prometna nesreča tovornjaka…). Transport je zavarovan in krije zgolj nabavno vrednost podjetja D Koolektiv d.o.o. ne pa tudi odgovornosti za ne-izdobavo.
 22. Splošna veljavnost ponudbe poslane s strani podjetja D Koolektiv d.o.o. je 5 dni, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med podjetjem D Koolektiv d.o.o. in kupcem oz. naročnikom.
 23. Podjetje D Koolektiv d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev brez predhodnega opozorila.

V Ljubljani, 27.11.2020 / 11.08.2023

D Koolektiv d.o.o.